Przejdź do treści
Home » Bartosz Rybienik – psycholog

Bartosz Rybienik – psycholog

Bartosz Rybienik – psycholog

Jestem absolwentem studiów dziennych z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium z psychologii klinicznej). Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Uzyskałem dyplom podyplomowych studiów z zakresu Terapii i Rehabilitacji Dzieci ze Spektrum Autyzmu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas pracy i wielu praktyk. Od 13 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w szkołach publicznych i niepublicznych, poradniach psychologicznych oraz gabinetach prywatnych. Pracowałem w domu dziecka (Dom Dziecka dla Dziewcząt w Krakowie) oraz jako wolontariusz na oddziale rehabilitacji neurologicznej i oddziale onkologicznym w szpitalu CMUJ w krakowskim Prokocimiu. Byłem także psychologiem w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (SOSW2 w Skarżysku-Kamiennej), pracownikiem uczelnianym (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz – przez wiele lat – psychologiem i terapeutą Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego Ministerstwa Zdrowia (w Anielinie pod Warszawą). Odbyłem szkolenia oraz brałem udział w wielu konferencjach dotyczących pracy z dziećmi. Wśród nich były organizowane przez Fundację Synapsis, Fundację Pomoc Autyzm, Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”, czy CTSR.

Specjalizuję się i posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi przeżywającymi trudności psychologiczne. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, emocjonalnymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dziećmi w szeroko rozumianym kryzysie psychicznym.

Nadal pogłębiam swoją wiedzę i kompetencje. Uczestniczę w specjalistycznych szkoleniach oraz kursach z zakresu wsparcia psychologicznego, psychologii rozwojowej, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (w trakcie procesu certyfikacji), a swoją pracę poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).